EPEKTO NG MAAGANG PAGBUBUNTIS SA KABATAAN THESIS

Ayon sa mga pananaliksik, mas mataas ang posibilidad na masundan ang pagbubuntis sa loob ng dalawang taon mula noong una itong nangyari. Ayon rin sa pag-aaral ni Dr. Karamihan sa mga kababaihang nabubuntis ng maaga ay galing din sa mga inang nanganak sa kanilang kabataan. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ang mga researcher ay makakalap ng impormasyon na makakatulong sa kanila sa kung papaano makaiiwas sa mga hindi magagandang epekto ng maagang pagbubuntis. Ang balangkas na ito ay nagpapakita ng mga maaaring maging epekto ng maagang pagbubuntis ng mga menorde edad sa bansa. Help Center Find new research papers in:

Mayroon din ibang mga magulang na sa halip na tulungan ang bata ay itatakwil pa nila ang mga ito. Dumagdag pa rito ang paglaganap ng mga media materials gaya ng programa sa telebisyon, pelikula, at magasin na may temang sex. Mapanganib nito lalo na at hindi sila mabibigyan ng matinong mga payo na ikabubuti nila. Gayunpaman, ito ay nakapokus sa ikabubuti ng bansa ayon sa gobyerno at ayon naman sasalungat, gaya ng simbahan, ito ay hindi mainam na solusyon para sa problemang kinakaharapng bansa. Nakapaloob dito ang karapatan ng mga tao na magkaroon ng kaalaman at kakayahang mamili ng nais nilang paraan ng pagpaplano ng pamilya na naaayon sa batas, ligtas, epektibo at abot-kaya. Teenage births are associated with lower annual income for the mother, 80 percent of whom eventually rely on welfare. Malaki ang naging epekto ng pre-marital sex, kasama na dito ang maagangpagbubuntis na nakadaragdag pa sa lumalalang bilang ng populasyon at kawalan ng sapat na edukasyon ng mga kabataan at ng kanilang mga magiging anak na magigingd a h i l a n n g p a g l a g a n a p n g k a h i r a p a n.

Sa mga dahilang ito, nagkaroon ng mga pag- aaral at kampanya na naglalayong alamin ang mga dahilan at pagbubyntis ang numero ng maagang pagbubuntis. Lalo na kung ang pamilya ay konserbatibo.

Maagang pagbubuntis ng kabataan thesis?

Kung saan ito ang nagiging simula ng isang indibidwal. Ang pamamaraang ito ng pagsagot ng mga katanungan ay naglalayong sagutin ang mga tanong tungkol sa mga kaganapan na nangyayari sa kasalukuyan at mga kasalukuyang kondisyon.

  MY FAVOURITE CARTOON CHARACTER MOTU PATLU ESSAY

epekto ng maagang pagbubuntis sa kabataan thesis

TV, Mayroon ding epektong pangsikolohikal ang maagang pagbubuntis. Maraming salik ang kaakibat sa bagay na ito.

May mga kasona nagiging isang kahihiyan sa parte ng magulang na malaman ng ibang tao na nabuntis onakabuntis ang kanilang anak. Bilang magulang, nasisiguro mo bang nagagampanan moang iyong responsibilidad sa iyong mga anak? Samakatuwid, naniniwala ako na ang pagtalakay sa usaping sekswal ay isa pa ringmabisang paraan upang ang kabataan ay maging responsable sa kanilangmga gawa.

Magdudulot ito ng komplikasyon sa paglabas ng sanggol sasinapupunan. May mga kaso na nagiging isang kahihiyan sa parte ng magulang na malaman ng ibang tao na nabuntis o nakabuntis ang kanilang anak. Buntis na tinedyer mukha marami sa mga parehongkarunungan sapagpapaanakisyu gaya ng mga kababaihan sa kanilang 20s at 30s. Sapamamagitan ng maagang pagwawakas ng pormal na edukasyon ay dumating limitadong oportunidad sa trabaho. Maraming babaeng maagang nagbuntis ang nabubuhay sa kahirapan ngayon dahil sa kanilang kondisyon.

Isang pag- aaral ang nagmungkahi na ito ay dahil sa kadahilanang ang mga batang ina ay paminsan- minsan lamang ginigising ang pakiramdam iniistimulate ng kanilang mga sanggol sa pamamagitan ng paghawak, pagngiti, pakikipag-usap, at ang pagiging maselan sa pagkilala ng nga pangangailangan ng kanyang sanggol.

Hayaan mong maghintay ang lalaki at makikita niya ang iyong halaga dahil matibay ang iyong determinasyon ukol sa bagay na ito.

Maagang Pagbubuntis by Cai Roa on Prezi

Kasalukuyan tayong mahaharap sa napakasakit na katotohanan na sa napakabatang edad, karamihan sa mga kabataan ay may sarili ng wa. Dahil wala pa sa hustong gulang, karamihan sa mga kabataang maagang nabubuntis ay hindi nagpapakasal.

Bukod sa mga pisikal na pagbabago, may iba pang problema silangmararanasan. Katuturan ng mga katawagang ginamit Ang bawat termino na mababanggit ay mapapaloob sa aming Sulatingpananaliksik.

epekto ng maagang pagbubuntis sa kabataan thesis

Ayon sa Pag aaral sa taong ito ay sinasabing aabot sa 4 na milyong kabataan ang sangkot sa pre marital sexna mayroon di umanong “! Paraan ng pagpili ng kalahok Kumuha kami ng 50 na babae na nakaranas ng pagbubuntis ng maaga. Sinasabi sa sa ginawang sarbey noong Hulyo ng taong na tinatayang ang populasyon ng Pilipinas ay humigit kumulang sa 99,at pinapangambahan pang lalong lulobo sa darating pang 50 taon kahit pa limitahan ng mag-asawa thwsis kanilang magiging anak sa dalawa.

  REDDIT COVER LETTER UWATERLOO

Dapat iwasan ito sapagkat ang stressna dinaranas ng ina ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng sanggol sa sinapupunan. Ang pagkain ng hindi masustansya tulad ng fastfoods, paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng droga ay makakapagtaas ng pagkakataon na mapanganib ang bata.

Maagang pagbubuntis ng kabataan thesis

Hindi ba nila ito pinag-isipang mabuti kung anu ang hahantungan nila. Ang Maaganv III ay pinapakita ang kadalasang epekto ng maagang pagbubuntis sa pag-aaral. At nag papasalamat din ako sa aking mga magulang na palaging nakasuporta sa mga pangangailangan ko araw-araw dahil kung wala sila hindi ko ito magagawa dahil sa kanila lng ako kumukuha ng lakas at suporta. Malabata pregnancies ay madalas na kaugnay sa isang nadagdagan rate ng delinkwenteng uugali kabilang ang alak at kayamanan abuso.

Parangalan mo siya kung maaari upang maging mabuti ang kanyang kahihinatnan at hindi siya magsisi. Bagkus walang trabaho o maliit lamang ang sweldo, walang gagamitin ang mga ito na kanilang ipambubuhay sa sanggol.

Maagang pagbubuntis ng kabataan thesis

Ang sex education ang responsable dito sapagkat mapadadali nito ang maselang usapan sasex kung ang mga magulang o ibang tao ang magtuturo sa kabataan. Ito rin po ay isang paaalala sa mga mag-aaral na merong kasintahan sa labas or loob ng 0olehiyo. Sa katunayan, pito sa sampung buntis na babae ay hindi bababa sa19 ang edad. Hindi lamang sa kanyang pisikalna pangangatawan, ngunit pati na rin sa kanyang emosyonal na kalagayan at kanyangkapaligiran.

Maaring mapatalsik sa eskwelahan ang bata at magsasanhi ng paghinto nito sa pag-aaral.