HOE SPREEK JE CURRICULUM VITAE UIT

Begin jaren tachtig was er een kleine golf van belangstelling. Toen is er ook een Vereniging voor Geofictie opgericht, door mensen die landen bedenken. Zelfs het eerste schriftje dat Tweehuysen als twaaljarige jongen volschreef over het Spokaans, heeft hij nog. Ik vertelde onder andere dat de luchtvaartmaatschappij Spocanair enkele malen per week op Schiphol vliegt. Petriy ef mimpit trempe? Tweehuysen is altijd trouw gebleven aan de eerste opzet.

Te flauw voor woorden, vond ik dat. Hij heeft het systeem alleen steeds verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat er daarnaast een populair-wetenschappelijk boek komt over de taal. Als hij in zijn woordenboek een roman citeert om het gebruik van een woord te illustreren, beschrijft hij in zijn overzicht van de literatuur wie de auteur was van de roman en op welke pagina het desbetreffende citaat voorkomt. Tweehuysen is behalve spokanist ook taalkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Meestal maken ze een utopie van hun fantasieland — een utopie waarvan ze zelf bovendien koning zijn.

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft het persbericht over deze ondertekening onderschept omdat de voorlichters vonden dat de minister zich hor deze manier belachelijk maakte, en daarom verscheen er alleen een berichtje in de Volkskrant.

Maar hoewel de medeklinker verdween, bleef de klemtoon staan. Als dat niet zo was, waren al die vluchten illegaal. Spocanair mag van en naar Schiphol vliegen en een keer per jaar mag een delegatie van de Spokaanse overheid het Nederlandse vliegveld controleren op vtiae en bestendigheid tegen terroristische aanslagen.

  FHNW MASTER THESIS

De verklaring voor de vreemde klemtoon op de werkwoorden werd geopperd door een collega na een lezing van Tweehuysen. Petriy trempe ef mimpit? Tegen die vigae heeft de Spokaanse overheid misschien een eigen weblocatie, zodat ook de gebruikers van Internet hun nieuwsgierigheid naar het land en de taal kunnen bevredigen. Het oude Spokaans had geen sekseneutrale woorden voor personen. Ik zie het als een echte volwaardige taal.

En wie weet verschijnt er ook nog een keer een boek how het Spokaans in het Engels. Petriy leest het boek In de verleden tijd staat het werkwoord trempe helemaal achterin de zin: Jr heeft het boek gelezen In de toekomende tijd staat het werkwoord nu juist weer helemaal vooraan in de zin: Ook de cultuur van het land, dat ruim twee keer zo groot is als Nederland en ongeveer zeven miljoen inwoners telt, heeft Tweehuysen nauwkeurig vastgelegd.

hoe spreek je curriculum vitae uit

Ze curriculun dat het zou gaan over een bizarre fantasietaal, en dat is het Spokaans natuurlijk niet. In de tegenwoordige tijd staat het werkwoord onmiddellijk voor het lijdend voorwerp: Er zijn in het moderne Spokaans bijvoorbeeld eigenlijk geen woorden die eindigen op een beklemtoonde klinker, maar werkwoorden in de voltooide tijd eindigen juist weer wel op zo’n beklemtoonde klinker.

Wat en hoe in het Spokaans

Zijn er ooit mensen zo ver gegaan met het maken van een fantasietaal? Er komen ook veel leenwoorden uit het Engels.

Petriy ef mimpit trempe? Ik zou weleens iemand willen horen die Spokaans spreekt zonder mijn zware Nederlandse accent. Is het nog wel nodig om Spokaans te leren? Begin jaren tachtig was er een kleine golf van belangstelling.

  EDEXCEL GCSE STATISTICS COURSEWORK EXAMPLE

Die man bleek een topambtenaar te zijn bij de Rijksluchtvaartdienst. Dat geldt ook voor Tweehuysens elektronische Spokaans-Nederlandse en Nederlands-Spokaanse vertaalwoordenboek: Soms droom ik in het Spokaans, en dan praat ik met zo joe. Een paar maanden later had hij de zaak rond, en kon het contract door de betrokken ministers ondertekend worden. Alleen de spelling wordt aangepast.

hoe spreek je curriculum vitae uit

Het Spokaans doet het op een heel andere manier. In het Spokaans bestaan constructies die in geen enkele andere taal voorkomen.

Wat en hoe in het Spokaans

Hij heeft het systeem alleen steeds verder uitgewerkt. Meestal maken ze een utopie van hun fantasieland — een utopie waarvan ze zelf bovendien koning zijn. Ik heb hem sinds die tijd alleen steeds uitgebreider en beter beschreven en gedocumenteerd. De woorden die hij in het schriftje noteerde, maken nog steeds deel uit van de taal. Hij had het opgezet als een leerboek, met lesjes, vertaaloefeningen en opdrachten over de grammatica.

Die uitzonderingen uut soms alleen maar te begrijpen voor wie de honderden jaren oude geschiedenis van de taal kent.